I степен подршке

Корисници који нису способни да се самостално брину о себи и да обављају активности свакодневног живота. Потребно је физичко присуство и континуирана помоћ другог лица, надзор током 24 часа дневно.

II степен подршке

Корисници могу да брину о себи  и да се укључе у активности дневног живота у заједници уз физичко присуство и помоћ другог лица. У већини случајева подразумева да корисник има потпуно ( или делимично) развијену свест, али услед физичких ограничења није у стању да задовољи неку своју потребу  или учествује у одређеним активностима живота у заједници.

III степен подршке

Означава да корисник  може да брине о себи и да се укључи у активности дневног живота у заједници, али му је услед недовољно развијених знања и вештина потребан надзор и подршка другог лица.

IV степен подршке

Корисници који су потпуно самостални, оносно уз подсећање могу обављати све животне активности.

У зависности од процене потреба и степена подршке, корисницима се обезбеђују одговарајуће активности.

Корисницима са процењеним 1. степеном подршке

Корисницима са процењеним 1. степеном подршке пружа се општа нега од стране неговатеља и медицинског особља. Пелене се мењају најмање 4 пута током 24 часа, према потреби и чешће. Промена положаја у кревету врши се на свака 2 часа, од стране медицинског особља а уколико је корисник у могућности и подизање у колица. Врши се редовно појење водом, на сваких сат времена, као и давање чаја и других напитака према потреби. Храњење се врши 5 пута у току дана (3 оброка и 2 ужине) а према налогу лекара и чешће. Промена катетера, превијање и сл. врши се према потреби. Спроводе се редовн прегледи лекара. Редовни индивидуални разговори са социјалним радником. У складу са могућностима и према налогу лекара спроводи се програм вежби у соби а према потреби вежбе са физиотерапеутом у постељи, ради боље прокрвљености и унапређење здравља. Учешће у друштвеним активностима спроводи се према могућностима – уколико корисник може у седећи положај, уз помоћ колица се доведе до дневне собе где се дружи са осталим корисницима, заједно гледају телевизију, слушају музику, певају; учествују у групним разговорима на одређене теме; учествују у радионицама са цртањем, бојењем.

Корисницима са процењеним 2. степеном подршке

Корисницима са процењеним 2. степеном подршке пружа се помоћ приликом купања, надзор приликом пресвлачења, шетњи; припрема и примена терапије. Спроводи се програм вежби у соби по налогу лекара а према потреби и програм вежби са физиотерапеутом ради санације патолошких стања. Учешће у друштвеним активностима према могућностима: разговори, музичке приредбе, гледање телевизије, цртање, радионице, излети. Свакодневно се воде индивидуални разговори са социјалним радником. Редовни прегледи од стране лекара.

Корисницима са процењеним 3. степеном подршке

Корисницима са процењеним 3. степеном подршке припрема се и примењује потребна терапија. Ослушкују се потребе и у складу са њима набавља се одређена литература за коју је корисник заинтересован, штампа, енигматика; редовно се организују шетње и излети. Спроводи се програм одговарајућих вежби за стабилизацију и унапређење здравља. Корисници учествују у дружењу и групним разговорима. Повремено се организују музичке приредбе и игранке.

Корисници са процењеним 4. степеном подршке

Корисници са процењеним 4. степеном подршке су потпуно самостални. Углавном сами организују своје слободно време и активности – самостално излазе из Дома, одлазе у породицу, друже се са пријатељима, али учествују и у програмским активностима које се организују у оквиру Дома: програм вежби по налогу лекара, као и физиотерапија; приредбе, игранке, књижевне вечери; групни разговори на одређене теме; заједничко гледање телевизије.

Са сваким корисником, на почетку коришћења услуге домског смештаја, спроводи се интензиван рад на прилагођавању корисника условима живота у колективу и у потпуно новом окружењу и амбијенту.

Са корисницима свих степена подршке разговара социјални радник који ослушкује жеље, потребе, страхове, незадовољства и у складу са тим се спроводе активности које ће сваком кориснику/корисници обезбедити брже и лакше прилагођавање животу у установи као и лепши и угоднији боравак.

Осим са корисницима, социјални радници Дома  раде са сродницима корисника, нарочито на самом почетку коришћења услуге смештаја, док траје период адаптације, како за кориснике тако и за њихове породице, али и након периода адаптације, социјални радници разговарају са сродницима, решавају проблеме уколико их има, прихватају примедбе и похвале те у складу са њима организују рад у Дому заједно са свим осталим запосленим кадровима.

Лекари свакодневно прате сваког корисника услуга, како у директном контакту са корисницима тако и посредно преко медицинског особља. Адекватно се реагује на сваку промену, а у договору са сродницима. Организују се специјалистички прегледи и контроле.