Osoblje Doma Sveti Trifun

Direktor ustanove-predsednik upavnog odbora:

Radoslav Milovanović 063 338 251     011 7702-951

Direktor ogranka Dorćol:

Ana Stanić 063 437 847

Direktor ogranka Miljakovac III-član upravnog odbora:

Jelena Odeh Bekić 063 437 043

Socijalni radnik-član upravnog odbora- osnivač

Maja Milovanović 063 221 522

Socijalni radnik:

Branka Stefanov 063 437 114

Socijalni radnik:

Jasmina Bogdanović 063 437 648

Doktor specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije:

dr Mila Potkonjak 063 437 892

Lekar opšte medicine:

dr Jelena Jablanović 063 437 832

Lekar opšte medicine :

dr Draginja Kovačević 063 437 579

Administrativni radnik:

Biljana Stanić 063 437 367

Tel/Fax 011 770 2842

Finansijska služba:

Nataša Mitevski 063 437 858