ЦЕНОВНИК
ВАНПАНСИОНСКИХ УСЛУГА

услуге које нису обавезне, а могу да се пружају

Услуге лекара специјалиста и физиотерапеута

– Први преглед лекара специјалисте 8.000,00
– Контрола лекара специјалисте (до 6 месеци од првог прегледа) 6.000,00
– Преглед и интервенција хирурга са праћењем 12.000,00
– Услуге физиотерапеута за месец дана (12 терапија) 16.000,00
– Услуге физиотерапеута за месец дана (16 терапија са апаратима) 20.000,00
– Услуге физиотерапеута за месец данa (20 терапија + апарати по потреби+биопрон лампа) 26.000,00
– Услуге физиотерапеута -једна терапија(масажа,кинезитерапија,апарати) 2.000,00

Превијања

Једнократно:
– Мало или једна рана:
– са материјалом 2.000,00
– без материјала (сродници доносе материјал) 1.000,00

– Велико или више рана:
– са материјалом 3.000,00
– без материјала (сродници доносе материјал) 1.500,00

Свакодневно за месец дана:
-Мало или једна рана:
_ са материјалом
– без материјала (сродници доносе материјал)
-Велико или више рана:
_ са материјалом
– без материјала (сродници доносе материјал)
-Коришћење биоптрон лампе уз превијање на месечном нивоу

Пласирање и замена катетера

Уколико услугу обавља медицинско особље Дома:

Пласирање и замена катетера 1.500,00
Пласирање и замена силиконског катетера 2.000,00

Уколико услугу обавља специјалиста уролог:
Преглед и интервенција (замена катетера са испирањем м. бешике) 7.000,00

Остале медицинске интервенције

– Инхалације апаратом 1 терапија 1.000,00
– Аспирација апаратом по дану 2.500,00
– Услуга узимања крви за лабораторију 500,00
– Услуга узимања урина 500,00
– Услуга узимања столице 500,00
– Услуга узимања бриса ( рана, грло, нос) 500,00
– Клистирање 2.000,00
– ЕКГ снимање 2.000,00
– Профил шећера у крви 1.500,00
– Услуга давања ињекција, вакцина 800,00
– Услуга давања инфузије са витаминима 1.500,00
– Услуга давања инфузије са анитибиотицима 2.500,00
– Услуга давања инфузије корисницима са инфективним болестима 3.000,00
– Услуга давања инфузије албумина 4.000,00
– Замена стома–кесе и стома-дискова, месечно 12.000,00
– Пласирање назогастричне сонде и сонда 6.000,00
– Давање кисеоника 1 дан 2.000,00
– Гликемијски профил. 3.000,00
– Скидање конаца са ране 2.000,00

Остале услуге

– Пелене на месечном нивоу 7.500,00
– Коришћење БИОПТРОН лампе за месец дана 6.000,00
– Коришћење антидекубиталног душека за месец дана 6.000,00
– Коришћење антидекубиталног душека- неограничено 12.000,00
– Коришћење интензивног кревета 12.000,00
– Услуга стерилизације инструмената за обраду рана,ендотрахејалну канилу…(по дану) 1.000,00
– Превоз из локала до Дома 4.000,00
– Превоз до болнице , комисије, банке, нотара, стоматолога (задржавање до сат времена)
— у једном правцу 5.000,00
— у оба правца 7.000,00
– Превоз санитетом (возач и техничар) у оба правца без задржавања 7.000,00
– Превоз малим аутом (возач и техничар) у оба правца без задржавања 5.000,00
– Превоз малим аутом (возач) у једном правцу правца без задржавања 3.000,00
– Пратња са корисником, са задржавањем возила – цена по започетом сату 3.000,00
– Пратња са корисником, без задржавања возила – цена по започетом сату од 06-20h 1.500,00
– Пратња са корисником, без задржавања возила – цена по започетом сату од 20-06h 2.000,00
– Превоз санитетом ван Београда, по пређеном километру ca нашом пратњом 150,00
– Превоз санитетом ван Београда, по пређеном километру без пратње 100,00
– Услуга регулисања личне документације (трошкове такси сносе сродници) 3.000,00
– Услуга ДЗ-подизање рецепата 2.000,00
– Услуга одласка у дом здравља и подизање лекова (до 3 пута месечно) 3.000,00

Корисници нису у обавези да користе додатне услуге које Установа пружа. Исте могу реализовати самостално ван Установе.

* Ценовник је формиран за додатне услуге које Установа пружа.
Материјал није урачунат у цене. Сродници доносе материјал или се наплаћује по тржишним ценама.

* Горе наведени превози се односе на превоз на територији Београда (на комисију за ТНП, здравствене прегледе, контроле, УЦ…)

Ценовник је ажуриран 01.06.2023 године