Ponuda

Sanitetski prevoz

Zdravstvena nega

                   Možemo se pohvaliti da smo jedan od malobrojnih Domova u Srbiji koji je ispunio propisane uslove u pogledu kadra, opreme, prostorija i lekova za obavljanje poslova zdravstvene delatnosti u ordinaciji opšte medicine koja je u sastavu samog Doma, gde uspešno vršimo ambulantne preglede, dijagnostičke i terapijske intervencije iz oblasti opšte medecine.
                  Ovom uslugom višestruko pomažemo korisnicima-pacijentima i njihovim srodnicima jer nisu obavezni da ih stalno vode kod izabranih lekara te im se i sama zdravstvena pomoć pruža u minimalnom vremenskom roku gde se i pri tom pacijenti studiozno prate na dnevnom nivou.
                  Vrlo uspešno se bavimo pacijentima koji su doživeli moždani udar i pri tom ostali polupokretni ili nepokretni, kao i  onima koji su imali bilo kakve prelome ekstremiteta (noge, ruke, kukovi i sl.) jer pored stručnik radnika posedujemo i kompletne aparate za fizikalnu terapiju koji pored vežbi i masaža koje sprovode fizioterapeuti umnogome pomažu brzom i uspešnom oporavku pacijenata.
                   Otišli smo korak dalje i u pogledu palijativnog zbrinjavanja pacijenata za koje organizujemo posebne uslove upravo prema vrstama njihovih hroničnih anomalija tj. bolesti.