Ponuda

Sanitetski prevoz

Usluge koje pružamo

Na osnovu ugovora o smeštaju ili ugovora o pripremi korisnika-pacijenta za smeštaj u Dom istima možemo pružiti sledeće medicinske i druge usluge:


USLUGE LEKARA OPŠTE MEDICINE
– uzimanje anamnestičkih podataka, fizikalni pregled, savet za dalje lečenje ( predlog za dalju dijagnostiku, terapiju…)

USLUGE LEKARA SPECIJALISTA – Pregled lekara više, različitih specijalnosti ( internista, neuropsihijatar, fizijatar,… ) uz pisanje lekarskog Izvestia, sprovođenje kontrolnih pregleda

USLUGE FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE – Fizikalna terapija ( galvanska struja, dijadinamik, interferentne struje, ultrazvučna terapija, magnetoterapija, laseroterapija ,masaža i  kineziterapija)

SESTRINSKE  INTERVENCIJE:

– merenje vitalnih funkcija ( telesna temperatura, respiracije, puls, arterijski krvni pritisak )

– nega pacijenta

– nameštanje bolesničke postelje, postavljanje noćne posude, umivanje bolesnika u postelji, kupanje bolesnika u postelji, pranje kose nepokretnom pacijentu u postelji,nega usne duplje, nega stopala, nega noktiju, sestrnske intervencije  prevenciji dekubitusa ( ” rana od ležanja”)

– podela terapije

– peroralno ( ” na usta”), intramuskularno ( ” u mišić”), intravenski ( ” u venu “)- u vidu injekcija ili infuzija

– inhalacija, primena kiseonika

– aplikacija leka u oko, uho, nos

– uzorkovanje biološkog materijala

-venske krvi, mokraćem, stolice

– uzimanje brisa( ždrela, nosa, rana…)

MEDICINSKO TEHNIČKE INTERVENCIJE

– plasiranje intravenske kanile- perifernog venskog katetera

– snimanje EKG -a

– sestrinske intervencije kod pacijenata sa traheostomom

– aspiracija sadržaja usne duplje i ždrela

– kateterizacijamokaćne bešike, nega stalnog katetera, odstranjivanje istog

– ishrana pacijenata sa nazogastričnom sondom

– zamena diska i kese na stomi ( ileostoma, kolostoma, ureostoma )

PREVOZ

Prevoz sanitetom sa tehničarom u pratnji, na teritoriji grada.

Prevoz sanitetom sa lekarom u pratnji, na teritoriji grada.

Prevoz sanitetom van Beograda sa ekipom.

OSTALE USLUGE

Korišćenje antidekubitalnog dušeka.

Korišćenje intenzivnog kreveta.

Pedikir

Usluga odvođenja kod zubara

 

PAKETI MEDICINSKIH USLUGA

      I paket – ( paket osnovnih medicinskih intervencija)

 • davanja: infuzija; injekcija ( i.m, s.c, i.v- bolus)
 • plasiranje urinarnog katetera i zamena istog
 • zamena kese ( kolostoma )
 • vakcinacija ( npr. vakcina protiv sezonskog gripa, AT zaštita)
 • EKG
 • merenje glikemije u slučaju pogoršanja opšteg stanja
 • klistiranje
 • vađenje krvi
 • ispiranje ušiju
 • aspiracija

       II paket- (prevencija i lečenje dekubitalnih rana i sprečavanje drugih komplikacija kod nepokretnih osoba)

 • prevencija dekubita (primena antidekubitalnog  dušeka, jastuka, đevreka)
 • lečenje dekubitalnih rana (svakodnevni pregledi,  previjanje, okretanje u postelji) podizanje u postelji, pokušaj vertikalizacije.
 • plasiranje i zamena urinarnog  katetera
 • uz ovaj paket postoji mogućnost doplate  fizikalne Th ( masaža, vežbe disanja, kineziterapija) 3 puta nedeljno

     III paket – (paket namenjen pulmološkim bolesnicima – Astma, HOBP …)

 • inhalacije
 • aspiracije
 • primena O2 Th
 • infuzije (Aminofilin, Lemod – solu) u cilju lečenja osnovne bolesti
 • fizikalna Th (vežbe disanja, vertikalizacija, nakon saniranja akutnih tegoba)

      IV paket – (paket namenjen dijabetičarima)

 • HDR (ishrana prilagođena korisnicima sa DM)
 • aplikacija insulina
 • svakodnevno praćenje zdravstvenog stanja obolelih od dijabetesa
 • (brzo reagovanje u slučaju hipoglikemijske krize)
 • merenje glikemije jednom nedeljno
 • profil šećera ( glikemije ) u krvi, jednom mesečno
 • merenje HbA1C jednom u 3 meseca

      V paket – paket namenjen korisnicima obolelim od demencije ili od drugih neuropsihijatrijskih  oboljenja

 • predavanje zahteva za tuđu negu i pomoć
 • pregled psihologa
 • sanitetski prevoz na dan javljanja komisiji za tuđu negu i pomoć
 • predavanja na temu demencije i drugih neuropsihijatrijskih poremećaja

         uz ovaj paket postoji mogućnost  doplate  fizikalne Th

( masaža, vežbe disanja,  kineziterapija 3 puta nedeljno )

VI paket – paket namenjen nepokretnim korisnicima

 • (Stanja nakon preloma – lečenih operativno ili neoperativno,
 • osobe sa invaliditetom – nakon amputacije ekstremiteta,
 • Parkinson, uznapredovale forme demencije… )
 • fizikalna th( masaža, vežbe disanja, podizanje u postelji,
 • kineziterapija, vertikalizacija) 3 do 4 puta nedeljno
 • obuka u cilju sigurnijeg hoda – korišćenje ortopedskih pomagala,…
 • korišćenje intenzivnog kreveta
 • plasiranje i zamena urinarnog katetera
 • Uz ovaj paket besplatno se dobija paket broj II

Uz bilo koji od paketa postoji mogućnost doplate pelena na mesečnom nivou , bez obzira na broj utrošenih pelena

Odabir 2 paketa obezbeđuje:

 • odlazak u nadležni DZ i podnošenje lekarskih izveštaja ordinirajućem lekaru,
 • podizanje recepata na mesečnom nivou,
 • dolazak pedikira,
 • troškove participacije (prilikom podizanja recepata) snose srodnici

Odabir 3 paketa obezbeđuje:

 • mogućnost odlaska u nadležni DZ i podnošenja lekarskih izveštaja ordinirajućem lekaru,
 • podizanje recepata na mesečnom nivou,
 • dolazak pedikira,
 • besplatan sanitetski prevoz u nadležnu ustanovu u slučaju urgentnih satnja i dugih potreba (odlazak na specijalističke preglede, stomatologu)

                               

POGREBNE USLUGE:

Po pravilniku Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja svaka Ustanova socijalne zaštite mora imati ugovor o saradnji sa jednom agencijom za pogrebne usluge. To  je i kod nas bio slučaj sve do jednog momenta kada je   upravni odbor doneo odluku da proširimo delatnost i na tu vrstu usluga kako bismo samostalno odradjivali i pomagali na pravi način srodnicima naših korisnika i u tom segmentu socijalne zaštite.

Jako bitan razlog za donošenje ove odluke je i mogućnost uticaja na smanjenje troškova na koje nailaze srodnici po  upokojenju svojih bližnjih. Cene u agencijama i JKP-u su vrlo različite stoga smo napravili cenovnik koji je od 30 do čak 50 % niži od svih i omogućavamo odbijanje od davanja sredstava od strane PIO i plaćanje na rate. Interes nam je da svi srodnici po završetku saradnje s nama budu zadovoljni kompletnom uslugom i svakim od nas ponaosob.

Svi detalji i informacije o gore pomenutom mogu se dobiti pozivom na broj 063 437 879 ili 063 338 251 ili na sajtu pogrebneuslugesvetitrifun.com