Ponuda

Sanitetski prevoz

NOVO

Potpisivanjem ugovora  o dopunskom radu sa više lekara specijalista omogoćili smo korisnicima da bez odlaska u domove zdravlja po upute i bez čekanja redova u bolnicama dobiju brzu i efikasnu uslugu koja im je u većini slucajeva preko potrebna. Specijalistički pregled sa izveštajem, uvodjenje u terapiju kao i korekcija iste pa i kontrolni pregled se vrlo uspešno organizuju na zadovoljstvo srodnika i korisnika.