011 7702 842 8h - 16h, i mobilni broj: 

sr SR en EN de DE

Teže pokretni

Veliki je broj uzroka i faktora rizika invalidnosti u gerijatrijskoj populaciji:

Kao neminovnost procesa starenja dolazi do slabljenja mnogih funkcija organizma: Opadanje čula vida, čula sluha, funkcija vitalnih organa, slabljenje opšte pa i moždane cirkulacije, pad mišićne mase . Važnu ulogu igraju i mnoge hronične, nezarazne bolesti: Diabetes mellitus( dijabetična polineuropatija ) , neurološka oboljenja ( Parkinsonova bolest,demencije), reumatološka stanja ( giht, osteoporoza, artroza zglobova).

Najčešći uzroci otežanog kretanja starih jesu:

Posledice cerebrovaskularnog događaja, preloma – kuka, butne kosti… terminalne faze mnogih hroničnih bolesti. U osnovi lečenja jeste rešavanje osnovnog problema uvek kada je to moguće. Hirurgija- kada su u pitanju prelomi, rana dijagnostika, terapija i rehabilitacija- kada je u pitanju cerebrovaskularni insult, rano otkrivanje, lečenje i redovne kontrole – kada je u pitanju dijabetes. Međutim , u gerijatrijskoj populaciji često , a usled životne dobi, komorbiditeta, dr faktora rizika, pribegavamo: Konzervativnom načinu– neoperativnom lečenju, palijativnom zbrinjavanju.

Prevencija padova

Obezbediti – siguran prostor ( bez previše nameštaja,oštrih ivica, osigurati stepenište, obratiti pažnju na stanje podova- da nisu klizavi, oštećeni).

Odeća i obuća moraju biti prilagođeni staroj, teže pokretnoj osobi ( izbegavati otvorenu obuću, previše dugu odeću- haljine). Upotreba pomagala za osnovne fiziološke potrebe, negu( toaletna kolica, pelene…).

Medicinska pomagala:

  • Štapovi ( klasični, tronožni, četvoronožni,…)
  • Štake
  • Hodalice ( klasične, podlakatne,…)
  • Invalidska kolica ( mehanička , elektromotorna…)
  • Intenzivni krevet

Nepokretnost predstavlja faktor rizika za nastanak dekubitalnih rana: Pored lične higijene, higijene odeće i posteljive , važna je i upotreba antidekubitalnih dušeka, jastuka.

Uz gore navedena sredstva , važnu ulogu u ranoj rehabilitaciji nakon preloma, nakon cerebrovaskularnog insulta, kao i u svim stanjima koja obolelog “vezuju za krevet “, važnu ulogu ima fizikalna medicina. Rana vertikalizacija, vežbe disanja, obučavanje obolelog za upotrebu pomagala, jačanje muskulature – najpre preveniraju mnoge komplikacije i važan su deo procesa lečenja.

Dom Sveti Trifun

- Usluge lekara opšte medicine

- Usluge lekara specijaliste

- Usluge fizikalne terapije

- Sestrinske intervencije

- Medicinsko tehničke intervencije

- Prevoz

Miljakovac

Miljakovački vinogradi 9

Miljakovac III

Telefon

011 4086 142

Dežurna sestra

063 437 833