011 7702 842 8h - 16h, i mobilni broj: 

sr SR en EN de DE

Palijativno zbrinjavanje

Palijativno zbrinjavanje je pristup kojim se poboljšava kvalitet života pacijenata suočenih sa neizlečivom bolešću, kao i njihovih porodica, kroz prevenciju i olakšavanje patnji putem ranog otkrivanja i nepogrešive procene i lečenja bola i drugih problema – fizičkih, psihosocijalnih i duhovnih (Svetska zdravstvena organizacija, 2002)

Različite tegobe se javljaju kod bolesnika u terminalnoj fazi bolesti, ali su to najčešće:

 • Bol različite lokalizacije
 • Mučnina Dispnejasmetnje sa mokrenjem
 • Otežana pokretljivost, smetnje sa snom, psihički poremećaji…

Bol je jedan od najčešćih simptoma koji prati malignu bolest. Zbog svoje zastupljenosti ali i uticaja na kvalitet života pacijenta, dobra kontrola bola čini osnov dobrog palijativnog zbrinjavanja . Na percepciju bola pored samog fizičkog oštećenja utiču i psihološki, socijalni i duhovni faktori. Važna je dobra procena bola , kako kod kompetentnog pacijenta , tako i kod pacijenta koji ne može da da validne informacije. Tada se služimo indirektnim znacima : opštim stanjem, izrazom lica, uzimanjem hrane, očuvanošću ciklusa budnost- spavanje… Lečenje bola:

 • Kauzalno ( lečenje osnovne bolesti)
 • Simptomatsko ( predmet palijativnog zbrinjavanja)Lečenje hroničnog kancerskog bola mora biti stalno a ne ” po potrebi “( izuzev kada uz već datu terapiju dođe do proboja bola). SZO preporučuje trostepeni ” princip stepenica ” u zavisnosti od jačine bola

HRONIČNA MUČNINA

Uzrok:

 • Nakon primene antineoplastične terapije ( uobičajeno traje do 7 dana)
 • Ostali uzroci : stanja i poremećaji vezani za direktno prisustvo tumora, dejstvo lekova ( opioidi, NSAIL- koji se primenjuju u lečenju bola..), pridružena oboljenja…

Procena težine mučnine, povraćanja( broj epizoda povraćanja u toku 24 h), postojanje opstipacije( tj. zatvora)

Lečenje:

 • Kauzalno , kada je to moguće ( hiperkalcemija, opstipacija..)
 • Simptomatsko ( primena antiemetika- na prvom mestu Metoklopramid…)

DISPNEJA

Subjektivan osećaj – simptom. Teškoće pri disanju, nedostatak vazduha, dodatni napor pri disanju…

Uzroci su mnogobrojni :

 • Direktno prisustvo tumora
 • Stanja izazvana prisustvom tumora- anemija hronične bolesti, kaheksija, mišićna slabost, pneumonija, anksioznost…
 • Antineoplastična terapija ( radioterapija, hirurgija, hemioterapija)

Procena težine dispneje -fizičkim pregledom, primenom drugih dijagnostičkih metoda (laboratorijske analize, procena plućne funkcije, psihičkog stanja…)

Lečenje:

 • Opioidi-morfin.
 • Kortikosteroidi- kod pacijenata obolelih od karcinomatoznog limfangitisa, od opstrukcije gornjih disajnih puteva, sindroma gornje šuplje vene…( važno je postepeno uvođenje i ukidanje tarapije)
 • Kiseonik-ne postoji usaglašen zvaničan stav – da li kiseonik ima bolje dejstvo od usmerenog vazduha ( ventilator…).Savetuje se primena kada je saturacija kiseonikom manja od 90 i kod nekih bolesnika ima placebo efekat…
 • Anksiolitici- kod pacijenata sa anksioznošću
 • Pored navedenih tegoba , onkološki bolesnici često pokazuju izmene u psihičkom ponašanju: razdražljivost, plačljivost, slaba saradnja sa okolinom ( porodica, osoblje ).

ISHRANA Onkološki bolesnici često imaju posebne režime ishrane:

 • Hrana bogata proteinima i kalorijama ( više mleka, sira i jaja…)
 • Važno je da najviše jedu onda kada im je najveći apetit ( to je često ujutru..)
 • Više obroka u toku dana ( 5-6), količinski manja
 • Što više tečnosti

PODRŠKA OKOLINE Pored zdravstvene podrške , koja je od izuzetne važnosti, veliku ulogu u postizanju određenog kvaliteta života, ima okolina.

Porodica, bliske osobe ( prijatelji, kolege…), medicinsko osoblje , socijalni radnici- skupa predstavljaju važan deo života jednog onkološkog bolesnika. Svakodnevni razgovori, pažnja, skretanje misli na dešavanja u društvu, na tuđe probleme, na svetliju stranu života – čine važnu kariku u procesu palijativnog zbrinjavanja obolelih.

Literatura: Vodič za palijativno zbrinjavanje onkoloških bolesnika- Ministarsvto zdravlja Republike Srbije

Saveti za ishranu onkoloških bolesnika- National Cancer Institute

Dom Sveti Trifun

- Usluge lekara opšte medicine

- Usluge lekara specijaliste

- Usluge fizikalne terapije

- Sestrinske intervencije

- Medicinsko tehničke intervencije

- Prevoz

Miljakovac

Miljakovački vinogradi 9

Miljakovac III

Telefon

011 4086 142

Dežurna sestra

063 437 833