011 7702 842 8h - 16h, i mobilni broj: 

sr SR en EN de DE

Cene

Cene smeštaja se odredjuju prema potrebama i težini korisnika-pacijenata, objekta u kome se nalazi, vrsti sobe i same usluge, što se dogovara prilikom smeštanja u Dom a potpisivanjem ugovora se ta cena i garantuje na neograničen vremenski period.

U cenu smeštaja uključen je svakodnevni rad doktora opšte medicine i ostalog medicinskog osoblja izuzev fizioterapeta, ishrana je uskladjena prema potrebi svakog korisnika zatim održavanje lične higijene, gardarobe i prostora.

Obaveze srodnika pored plaćanja smeštaja odnose se i na obezbedjivanje lekova i eventualno pelena. Nikada se ne može desiti da se ugovorena cena promeni ili da se srodniku nešto stavi na teret ako on lično ne traži neku dodatnu uslugu ili pismeno odobri ponudjenu od strane lekara ili fizioterapeta a što mora biti usmereno rešavanju zdravstvenog problema u kome se stari ljudi mogu naći bez obzira gde borave.

Toplo preporučujemo da se poziva na telefon 063 437 043 gde će se dobiti apsolutno sve informacije, o cenama, slobodnim mestima, načinu rada i svim pojedinostima koje će olakšati izbor onoga što je najbolje za odredjenu osobu. Uprava Doma

Dom Sveti Trifun

- Usluge lekara opšte medicine

- Usluge lekara specijaliste

- Usluge fizikalne terapije

- Sestrinske intervencije

- Medicinsko tehničke intervencije

- Prevoz

Miljakovac

Miljakovački vinogradi 9

Miljakovac III

Telefon

011 4086 142

Dežurna sestra

063 437 833