Ponuda

Sanitetski prevoz

Teže pokretni

                                    INVALIDNOST

Veliki je broj uzroka i faktora rizika invalidnosti u gerijatrijskoj populaciji:

-Kao neminovnost procesa starenja dolazi do slabljenja mnogih funkcija organizma:

opadanje čula vida, čula sluha, funkcija vitalnih organa, slabljenje opšte

pa i moždane  cirkulacije, pad mišićne mase  .

– Važnu ulogu igraju i mnoge hronične, nezarazne bolesti:

diabetes mellitus( dijabetična polineuropatija ) , neurološka oboljenja ( Parkinsonova bolest,

demencije,…), reumatološka stanja ( giht, osteoporoza, artroza zglobova,…).

 

TEŽE  POKRETNI

-Najčešći uzroci otežanog kretanja starih jesu: posledice cerebrovaskularnog događaja,   preloma – kuka, butne kosti… terminalne faze mnogih hroničnih bolesti.

– U osnovi lečenja jeste rešavanje osnovnog problema uvek kada je to moguće

hirurgija- kada su u pitanju prelomi,

rana dijagnostika, terapija i rehabilitacija- kada je u pitanju cerebrovaskularni insult,

rano otkrivanje, lečenje i redovne kontrole – kada je u pitanju dijabetes,……

– Međutim , u gerijatrijskoj populaciji često , a usled životne dobi, komorbiditeta, dr faktora rizika, pribegavamo:

konzervativnom načinu– neoperativnom lečenju, palijativnom zbrinjavanju.

 

PREVENCIJA PADOVA

Obezbediti – siguran prostor ( bez previše nameštaja,oštrih ivica,  osigurati stepenište,

obratiti pažnju na stanje podova- da nisu klizavi, oštećeni,…)

– odeća i obuća moraju biti prilagođeni staroj, teže pokretnoj osobi

( izbegavati otvorenu obuću, previše dugu odeću- haljine….. )

– upotreba pomagala za osnovne fiziološke potrebe, negu.( toaletna kolica, pelene…)

Medicinska pomagala:

– štapovi ( klasični, tronožni, četvoronožni,…)

– štake

– hodalice ( klasične, podlakatne,…)

– invalidska kolica ( mehanička , elektromotorna…)

– intenzivni krevet

Nepokretnost predstavlja faktor rizika za nastanak dekubitalnih rana:

         – pored lične higijene, higijene odeće i posteljive , važna je i upotreba antidekubitalnih dušeka, jastuka

Sa nepokretnošću često se javljaju i respiratorne infekcije, opstipacija,…

Uz gore navedena sredstva , važnu ulogu u ranoj rehabilitaciji nakon preloma, nakon cerebrovaskularnog insulta, kao i u svim stanjima koja obolelog “vezuju za krevet “, važnu ulogu ima fizikalna medicina.

Rana vertikalizacija, vežbe disanja, obučavanje obolelog za upotrebu pomagala, jačanje muskulature – najpre preveniraju mnoge komplikacije i važan su deo procesa lečenja.