Ponuda

Sanitetski prevoz

Stepeni podrške

СТЕПЕНИ ПОДРШКЕ КОРИСНИЦИМА

 

I степен подршке

Корисници који нису способни да се самостално брину о себи и да обављају активности свакодневног живота. Потребно је физичко присуство и континуирана помоћ другог лица, надзор током 24 часа дневно.

 

II степен подршке

Корисници могу да брину о себи  и да се укључе у активности дневног живота у заједници уз физичко присуство и помоћ другог лица. У већини случајева подразумева да корисник има потпуно ( или делимично) развијену свест, али услед физичких ограничења није у стању да задовољи неку своју потребу  или учествује у одређеним активностима живота у заједници.

 

III степен подршке

Означава да корисник  може да брине о себи и да се укључи у активности дневног живота у заједници, али му је услед недовољно развијених знања и вештина потребан надзор и подршка другог лица.

 

IV степен подршке

Корисници који су потпуно самостални, оносно уз подсећање могу обављати све животне активности.

 

У зависности од процене потреба и степена подршке, корисницима се обезбеђују одговарајуће активности.

 

Корисницима са процењеним 1. степеном подршке пружа се општа нега од стране неговатеља и медицинског особља. Пелене се мењају најмање 4 пута током 24 часа, према потреби и чешће. Промена положаја у кревету врши се на свака 2 часа, од стране медицинског особља а уколико је корисник у могућности и подизање у колица. Врши се редовно појење водом, на сваких сат времена, као и давање чаја и других напитака према потреби. Храњење се врши 5 пута у току дана (3 оброка и 2 ужине) а према налогу лекара и чешће. Промена катетера, превијање и сл. врши се према потреби. Спроводе се редовн прегледи лекара. Редовни индивидуални разговори са социјалним радником. У складу са могућностима и према налогу лекара спроводи се програм вежби у соби а према потреби вежбе са физиотерапеутом у постељи, ради боље прокрвљености и унапређење здравља. Учешће у друштвеним активностима спроводи се према могућностима – уколико корисник може у седећи положај, уз помоћ колица се доведе до дневне собе где се дружи са осталим корисницима, заједно гледају телевизију, слушају музику, певају; учествују у групним разговорима на одређене теме; учествују у радионицама са цртањем, бојењем.

 

Корисницима са процењеним 2. степеном подршке пружа се помоћ приликом купања, надзор приликом пресвлачења, шетњи; припрема и примена терапије. Спроводи се програм вежби у соби по налогу лекара а према потреби и програм вежби са физиотерапеутом ради санације патолошких стања. Учешће у друштвеним активностима према могућностима: разговори, музичке приредбе, гледање телевизије, цртање, радионице, излети. Свакодневно се воде индивидуални разговори са социјалним радником. Редовни прегледи од стране лекара.

 

Корисницима са процењеним 3. степеном подршке припрема се и примењује потребна терапија. Ослушкују се потребе и у складу са њима набавља се одређена литература за коју је корисник заинтересован, штампа, енигматика; редовно се организују шетње и излети. Спроводи се програм одговарајућих вежби за стабилизацију и унапређење здравља. Корисници учествују у дружењу и групним разговорима. Повремено се организују музичке приредбе и игранке.

 

Корисници са процењеним 4. степеном подршке су потпуно самостални. Углавном сами организују своје слободно време и активности – самостално излазе из Дома, одлазе у породицу, друже се са пријатељима, али учествују и у програмским активностима које се организују у оквиру Дома: програм вежби по налогу лекара, као и физиотерапија; приредбе, игранке, књижевне вечери; групни разговори на одређене теме; заједничко гледање телевизије.

 

Са сваким корисником, на почетку коришћења услуге домског смештаја, спроводи се интензиван рад на прилагођавању корисника условима живота у колективу и у потпуно новом окружењу и амбијенту.

Са корисницима свих степена подршке разговара социјални радник који ослушкује жеље, потребе, страхове, незадовољства и у складу са тим се спроводе активности које ће сваком кориснику/корисници обезбедити брже и лакше прилагођавање животу у установи као и лепши и угоднији боравак.

Осим са корисницима, социјални радници Дома  раде са сродницима корисника, нарочито на самом почетку коришћења услуге смештаја, док траје период адаптације, како за кориснике тако и за њихове породице, али и након периода адаптације, социјални радници разговарају са сродницима, решавају проблеме уколико их има, прихватају примедбе и похвале те у складу са њима организују рад у Дому заједно са свим осталим запосленим кадровима.

Лекари свакодневно прате сваког корисника услуга, како у директном контакту са корисницима тако и посредно преко медицинског особља. Адекватно се реагује на сваку промену, а у договору са сродницима. Организују се специјалистички прегледи и контроле.